Samuel Vriezen: Text

Main
English:

Action Time on time structures and action grammars in music (2013)
The Othertimely
on history and Jürg Frey (2013)
Lenin's Desire and Poetry on the form of political and poetic desire (2013)
Presents on the echo in time and Toccata III (2012)
The Poetry of Jeroen Mettes (2012)
Failure to Fail on Beckett, Stein, narrative rhythm and logic (2011)
Interview with Bruce Andrews (2005)
Refined Excess a statement on my music (2004)

Detemporalizing weblog in English


Nederlands:

Het Gesplitste Luisteren - Vrijheid en affirmatie in de muziek van Tom Johnson. In: Streven, Maart 2008
Componistengroep Wandelweiser, artikel geschreven voor Vrij Nederland over een internationale experimentele muziekstroming
Totale Verbinding, artikel over Flarf geschreven voor Frame (tijdschrift voor literatuurwetenschap)
De Saaie Traditie, voordracht over het saaie in de kunst, gehouden tijdens een avond van Perdu over Verveling
History 2.0, bespreking van de San Fransisco-bloemlezing Bay Poetics voor Yang
Introducties op het werk van Bruce Andrews, Barrett Watten, John Ashbery
Een interview met mij op De Contrabas door Ton van 't Hof
Verfijnd Exces, Manifest van mijn compositorische werkwijze
Voortleven en voortlezen, over Jeroen Mettes, voor deBuren
De Vrije Muziekpraktijk, over de verdediging van het componeren, op The Ear ReaderRecensies:

Henk van der Waal  *  Lucas Hüsgen  *  Rodaan Al Galidi  *  Willem Schinkel  *  Ron Silliman
Rob Riemen * Teun de Lange * Bernke Klein Zandvoort * F. van Dixhoorn * Goldsmith & Dworkin
De Bruyne & Gielen (ed)
Dichtbundel:

4 Zinnen